This is ME!

(via breakmeintwohearts)

That smile šŸ˜

That smile šŸ˜

  • People outside the U.S.: The fuck is going on in America?
  • People inside the U.S.: The fuck is going on here?

Friend: why don’t you go out more?

vizuallyill:

Me: too many black people getting killed accidentally on purpose.
image

(via ayejulio)

Plain Jane #curls #natural #naturalhair #teamnatural_ #curlychick

Plain Jane #curls #natural #naturalhair #teamnatural_ #curlychick

wellconnectedblackahki:

Iā€™m so bad with expressing my feeling..

(via justbrilieve)

āœŠāœŒļø#natural #fro #mindthegap #hair

āœŠāœŒļø#natural #fro #mindthegap #hair

When boredom strikes šŸ˜

When boredom strikes šŸ˜

lunatical:

euxinus:

Bob Marley

he looks so attractive in this

lunatical:

euxinus:

Bob Marley

he looks so attractive in this

(via ms-kyyyy)

asker

Anonymous asked: Are you mixed race or just lightskin ?

My dad is black & my mom is mixed